Sunday Surprise Screen

11 ноември 2018 неделя
От 17:00
До 19:00

Нестандартни филми за мислещи хора.

Sunday - неделя следобед, 17:00 часа.
Surprise - заглавието на филма ще разкрием на място.
Screen - алтернативно кино за будна публика, филми, които ти отварят очите, карат те да съпреживяваш и променяш.

Top