Рисувана чанта от плат

26 август 2019 понеделник
От 13:00
До 17:00

Да намалим употребата на... найлоновите торбички

Найлоновите торбички за еднократна употреба са навсякъде! А те са един от основните замърсители на околната среда.

За да ограничим тяхната употреба всеки от нас би могъл да използва, когато пазарува например, чанта за многократна употреба.

Какво ще кажете сами да изрисувате чанта от плат за многократна употреба?

Рисунката може да бъде по Ваш собствен проект или като използвате шаблон. Ние ще Ви покажем начин как с бои за текстил, четки и малко въображение една чанта от плат може да носи настроение и да пази природата чиста.

Материалите ще бъдат безплатно предоставени за всички деца от Додо Академия! 

REDUCE - Намаляване употребата на невъзобновяеми и био неразградими суровини и продукти спестява природни ресурси и намалява влиянието ни върху околната среда.

Top