Library

Categories

Contact us

Please, find the Dodo Academy team,

or write to.

 +359 893 506 132
 +359 893 506 106
 library@powwow.bg

Book cover
Пророкът
Author: Халил Джубран
Publisher: Fama
Year of publishing: 2011
Language: BG
Category: Philosophy, Psychology, Pedagogy
Accessibility: The book can be borrowed

Rating: 5.00 / 1 votes

Summary:

За доброто мога да ви говоря, но не и за злото. Що е злото, ако не добро, изтерзано от галд и жажда? Повярвайте, когато доброто гладува, то търси храна дори и в мрачни пещери, а когато зажеднее, пие дори и от мътна вода. Вие сте добри тогава, когато сте в сговор със себе си. Ала дори да не сте в сговор със себе си - пак не сте зли. Кораб без рул може да се носи безпорочно сред опасни рифове, но пак да не потъне. Синтез от най-прекрасното в християнската, източната, будистката и езическата мисъл.
Top