Занимателна математика

20 август 2019 вторник
От 13:00
До 16:00

Логическите задачи развиват интелекта и критическото мислене. Умението да решаваме такъв тип задачи спомага за намирането на нестандартни пътища за решаване на проблемни ситуации. 

В Додо Академия, заедно с децата ще усвоим достъпни за тяхната възраст методи за лесното решаване на текстови задачи: комбинаторика, метод на множествата, инверсия и др. Така дори задачите от математическите състезания ще се превърнат в детска игра.


Top