Общи условия

С регистрацията си в www.powwow.bg Вие декларирате косвено, че сте прочели и разбирате настоящите Общи условия (ОУ). В допълнение, Вие също така сте съгласен, че ще се запознавате периодично с промените направени по Общите разпоредби и условия (ОУ). В случай, че не сте съгласни с посочените ОУ, моля не използвайте уеб сайта.

 • §1. Предназначение

  (1) Настоящите ОУ уреждат легалните и професионални взаимоотношения между Осцеола ЕООД от една страна и всяко лице, което ползва уеб страницата www.powwow.bg (наричана накратко POWWOW) от друга.

  (2) Настоящите ОУ представляват косвен договор между Потребителя и Осцеола ЕООД. Със съгласието си с този договор, Потребителят получава правото да използва услугите на POWWOW единствено за лични, нетърговски цели.

 • §2. Понятия

  С цел да се постигне по-ясно и недвусмислено разбиране на ОУ, моля, имайте предвид следните използвани понятия:

  • потребител е всяко физическо лице, което разглежда информация или използва някоя от услугите на уеб страницата;
  • за информация се счита всеки текст, картина, снимка, лого, графика, документ, видео, звук, които са достъпни до потребителя чрез уеб страницата.
 • §3. Регистрация

  (1) Регистрационният процес започва, когато потребителят попълни вярно всичката необходима информация в регистрационната форма. Веднъж регистриран, потребителят получава собствено потребителско име и парола, необходими за достъп до профила.

  (2) Избор на потребителско име и парола: потребителското име е уникално за всеки член. То е важно, защото потребителят го използва да влезе в системата. При избора на парола трябва да се има предвид следното: паролата трябва да съдържа най-малко 6 символа, от които най-малко една цифра и една главна буква.

  (3) Следващата стъпка е, когато регистрираният потребител посети администрацията на клуба, която се намира във Велико Търново, улица Ниш 3, за да попълни и подаде копие на Формуляр за Кандидатстване за Членство. Този формуляр служи да подвърди, че новите членове са запознати с Клубния Устав и се съгласяват с него чрез подписването му. Това се прави само веднъж.

  (4) Освен Клубния Устав, има още няколко споразумения, с които членовете трябва да се запознаят. Тези споразумения могат да бъдат открити на уеб страницата ни тук.

  (5) При попълване заявлението за регистрация, потребителя се задължава да въведе истинските си имена, актуален телефонен номер и валидна електронна поща. Заявка, която не съдържа указаната по-горе информация, ще бъде счетена за невалидна.

  (6) При регистрация в сайта powwow.bg, всеки потребител може да се запише за нашия електронен бюлетин. Електронният бюлетин служи да информира нашите клубни членове и потребители за важна и интересна информация, свързана с POWWOW клуба: предстоящи събития, нови продукти и услуги, промоции и специални предложения. За да се отпишете е необходимо единствено да кликнете върху посочения линк в електронния бюлетин. При желание да се абонирате отново, трябва да изпратите вашата електронна поща на посоченото за това място на нашата начална страница.

  (7) Месечния членски абонамент се заплаща на бара.

  (8) След подаване на заявлението и заплащане на членския внос, се създава профил на потребителя.

  (9) От профил на потребителя, може да заявите желание за използване на паркинг за клубни членове. Това се осъществява чрез въвеждане на регистрационен номер в полето "Регистрационен номер на автомобил" на страницата "Настройки". Полето може да бъде използвано и за промяна на вече съществуващ номер. След въвеждане или промяна на номер се изисква одобрение от администратор. Номерът е одобрен, когато над полето се вижда зелен знак за отметка.

  (10) Осцеола ЕООД си запазва правото да изтрие профила на всеки един потребител без предупреждение в случай на засечено нарушение.

 • §4. Интелектуална собственост

  (1) Уеб страницата POWWOW, заедно със съдържанието, е собственост на Осцеола ЕООД.

  (2) Потребителят има право да използва информацията и услугите на мрежата само и единствено за лични, нетърговски цели. Всяка търговска дейност на потребителя, касаеща информация от уеб страницата POWWOW, е строго забранена.

  (3) Всякакъв вид неразрешено копиране, разпространение или промяна на съдържащата се в POWWOW информация е строго забранено. Потребителят се съгласява косвено да не използва POWWOW с цел нарушаване на интелектуалната собственост на Осцеола ЕООД или трети лица.

 • §5. Връзки към други сайтове

  POWWOW може да съдържа връзки към различни други сайтове. Осцеола ЕООД не носи отговорност за информацията, съдържаща се в тези сайтове. Отговорността е изцяло на потребителя, който е предоставил връзката и я е споделил в POWWOW.

 • §6. Отговорности на Потребителя

  (1) Всеки потребител се задължава да спазва следните ограничения при ползването на уеб страницата POWWOW:

  1.1) Използването на информация която се счита за обидна, заплашителна, вулгарна, порнографска, нападателна/нежелана е неприемливо поведение и подобна информация ще бъде изтрита. Профилите на потребители, които споделят подобна информация, ще бъдат спрени.

  1.2) Всеки потребител се задължава да не споделя информация която се счита за насочена пропаганда. Подобна информация е често, но не само, политически, религиозно или расово ориентирана.

  1.3) Всеки потребител се задължава да не споделя информация която нарушава държавни закони и договорни споразумения. Подобна информация е, но не само: лична информация (например: ЕГН, здравноосигурителна информация, номера на кредитни/дебитни карти, други), информация свързана с различни договори (цени, имена на клиенти, имена на проекти, фактури – са само няколко примера), информация която е забранена за разпространение чрез закони за запазване на авторското право.

  1.4) Забранено е да се използва Потребителското име и Парола на друг потребител.

  1.5) Забранено е на всеки един потребител да дава Потребителското си име и Парола за POWWOW на трети лица.

  1.6) Забранено е на всеки един потребител да разпространява и използва станалата му известна информация за потребителите на POWWOW.

  1.7) При съмнение или неразбиране на някоя от точките, всеки потребител се задължава да отправи запитване относно ОУ към администраторите на сайта възможно най-бързо, като използва контактната форма на уеб страницата.


  (2) Потребителят е отговорен за всяка материална или нематериална щета, причинена на Осцеола ЕООД поради използването на сайта в противоречие с ОУ и законодателството на Република България.

 • §7. Отговорности на Осцеола ЕООД

  (1) Осцеола ЕООД не носи отговорност към потребителите на POWWOW за нанесени имуществени вреди или нарушени права на интелектуална собственост, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на POWWOW. В допълнение, Осцеола ЕООД не носи отговорност за невъзможността на потребителите да спазват правилата заложени в ОУ и законите на Република България.

  (2) Осцеола ЕООД не носи отговорност за грешки или несъответствия в предоставената от потребители, чрез POWWOW, информация, или за нейната неточност.

  (3) Осцеола ЕООД не носи отговорност за информация/материал чието съдържание е изтеглено от платформата на уеб страницата. Потребителите са отговорни за всяка информация/материал които са изтеглили/свалили от POWWOW. При констатирана вреда (компютърът спира да функционира, например) след изтеглянето на информация/материал от POWWOW, потребителят е изцяло отговорен за настъпилите последствия.

  (4) Осцеола ЕООД си запазва правото да премахва всяка информация от POWWOW. Tова включва съдържание като (но не само): постове, коментари, въпроси, събития, всякакъв друг вид информация споделена чрез POWWOW уеб страницата.

 • §8. Заключителни разпоредби

  (1) Осцеола ЕООД си запазва правата да извършва промени в настоящите Общи условия (ОУ) по всяко време. Настоящите потребители на мрежата ще бъдат уведомени своевременно за подобни промени чрез предоставените от тях електронни пощи.

  (2) Нищожността на някоя от точките, заложени в настоящите ОУ, не прави останалите точки от ОУ нищожни.