Downloads

СОБСТВЕНОСТ И ОГРАНИЧЕНИЯ ВЪРХУ УПОТРЕБАТА

© 2017 Osceola EOOD. Всички права запазени. Osceola EOOD е собственик и оператор на сайта www.powwow.bg по силата на закона и/или договорни отношения. Потребителят няма право да копира, възпроизвежда, качва, изпраща или разпространява материали от сайта по никакъв начин без нашето предварително писмено разрешение. Той не може да променя материали, съдържащи се в рамките на сайта нито да използва каквито и да е от материалите за каквито и да било други цели. Потребителят се съгласява, че няма да придобива право на собственост върху интелектуален продукт чрез използването на сайта или други Приложения. Потребителите нямат право да прехвърлят каквато и да било част от сайта или каквото и да било медийно съдържание, свързано с него, на трети лица.

УПОТРЕБА НА ЛОГА И ДРУГИ МАРКЕТИНГ МАТЕРИАЛИ

Осцеола ЕООД ви упълномощава (физическо лице или фирма) като журналист, медийна компания или представител на пресата да изтеглите и използвате лога на Осцеола ЕООД или други маркетинг материали като видео, снимки и плакати в интернет само за медийни цели, включително в следните медии:

  • печатна преса (включително корици на списания)
  • телевизия
  • онлайн медия
  • вестници

В рамките на обхвата на разрешеното използване логата и маркетинг материалите на Осцеола ЕООД не трябва да бъдат променяни или поправяни по какъвто и да е начин. Логата и маркетинг материалите на Осцеола ЕООД трябва винаги да бъдат показвани на правилното място и в съответствие с предоставените указания.

Логата и маркетинг материалите на Осцеола ЕООД не трябва да се използват за търговски цели, включително, но не само за търговски промоции, материали на местата за продажби, постери, билбордове или други търговски цели.

Логата и маркетинг материалите на Осцеола ЕООД не трябва да се използват по начин, който понижава стойността им, поставя Осцеола ЕООД или нейни филиали и дъщерни фирми в компрометираща позиция или създава объркваща информация. Ако Осцеола ЕООД счита, по свое собствено усмотрение, че някои от логата и материалите на Осцеола ЕООД се използват по такъв начин, незабавно ще трябва да прекратите използването им по този начин при поискване.

Лога и указания за използване

Видео файлове