Древни цивилизации в България

15 август 2019 четвъртък
От 13:00
До 15:00

Дали най-древната цивилизация е обитавала българските земи?

Какво наследство са ни оставили траките, римляните и елините?

Чрез играта ще се пренесем назад във времето, за да научим повече за древните цивилизации в България.

Top