Преброяване на дивите пчели

06 април 2023 четвъртък
От 18:30
До 20:00

"Когато говорим за пчели, обикновено в представите ни изниква образът на европейската медоносна пчела (Apis mellifera), но тя е само един от над 20 000 вида пчели, обитаващи днес земята. 10% от тях се срещат в Европа. Исторически растенията и пчелите взаимно са коеволюирали, така че днес около 80% от растителните видове се опрашват от тях. Без наличието на опрашителите, при повече от половината, значително ще намалее броят на образуваните семена и съответно ще спадне добивът, когато става дума за  селскостопански култури." - споделя водещият на срещата Роман Рачков.

Включете се във втория пореден за България  BioBlitz, чиято цел е да установим видовото разнообразие и състоянието на популациите от диви пчели в страната и на територията на град Велико Търново. 

Как? Ще разберете на срещата на 06.04.2023 г. в Powwow Club. 

Начало 18:30ч. 


Научете повече за клубното членство в Powwow club.