Арт Проекти

21 ноември 2023 вторник
От 15:00
До 17:00

Всеки вторник в Додо Академия обръщаме специално внимание на изобразителното изкуство. Чрез него ние се стремим да стимулираме детската сетивност и да предизвикваме креативността. То е важна част от живота на децата в Додо Академия. Така развиваме пространственото мислене и усещането за естетика и красота. 

А всички Арт проекти носят радост и удовлетворение на децата.