Еко Проекти

23 ноември 2023 четвъртък
От 15:00
До 17:00

С различните Еко Проекти в Додо Академия се стремим да възпитаваме децата в уважение и грижа за природата и околната среда.

Ние следваме посланията на трите R, които спомагат за спестяването на природни ресурси и намаляване на влиянието ни върху околната среда!

REDUCE - Намаляване употребата на невъзобновяеми и био неразградими суровини и продукти;

REUSE: - Повторно използване на стари и непотребни вещи;

RECYCLE - Рециклирането дава възможност ценните природни ресурси да бъдат използвани отново.