Музикална работилница

01 юли 2024 понеделник
От 14:00
До 16:00

Децата в Додо Академия ежедневно се докосват до разнообразни музикални инструменти и не спират да импровизират, вдъхновени от своето въображение. 

Заниманията с музикален инструмент при децата спомагат за израстването и развитието им като хармонични личности. Доказано е, че те развиват интелекта и въображението, логическото мислене и концетрацията, спомагат за формирането на естетически вкус и стремеж към красота.

И затова, с децата в Додо Академия учим нотите и свирим на пиано, за да поставим основата на тяхното музикално развитие. Под формата на игра, те ще получат основни познания от елементарната теория на музиката и ще имат възможност практически да ги приложат. 

Докато пеем, свирим и творим музика, развиваме  паметта, музикалния слух, изграждаме ритмиката и получваме основни знания по солфеж. Но най-вече си създаваме приятни емоции!

Уроците се провеждат в 2 смесени групи от 14:00 до 15:00 и от 15:00 до 16:00 ч.

Додо споделя: "Музиката дава душа на вселената, криле на ума, полет на въображението и живот на всичко." - Платон