Екипът на Додо Академия стартира екологична кампания "Зелено Додо", за да направи децата активни участници в идеята за чиста околна среда и опазване на природните ресурси.

Следвайки принципите на трите R-та - Reduce, Reuse, Recycle -  нашите усилия ще бъдат насочени към общественополезни "зелени" проекти, които ще  допринесат за облагородяване на различни пространства, до които досег имат децата. Проектите ще се реализират съвместно от деца, родители, учители и приятели на Додо Академия.

Как ще се финансират проектите?

В Додо Академия вече започнахме разделното събиране на пластмасови капачки и хартия, които периодично, заедно с децата, ще предаваме за рециклиране в съответните пунктове. Средствата, макар и в неголям размер, ще бъдат събирани за реализиране на предварително обявени от Додо Академия "зелени" проекти.

Децата от Додо Академия ще се включат в екологичната кампания и със свои авторски творби, изработени от различни материали за рециклиране. Те ще могат да бъдат закупувани с благотворителна цел и средствата ще се използват за целите на кампанията.

Всеки обявен проект ще бъде осъществен след събирането на необходимата за реализирането му сума!

Как ще подбираме проектите?

Всеки клубен член може да изпраща конкретни идеи за реализиране или предложения за места и обекти, които имат нужда от облагородяване на адрес: dodo.academy@powwow.bg.

Необходимо условие е проектите да бъдат с обществена значимост и в полза на децата.


Ако все още не сте част от Powwow Club, а искате да споделите Вашата идея, станете наш клубен член тук, за да се включите в кампанията.