Студентският химн е един от първите символи на студентското движение. Възприет и в България, където 8-ми декември се отбелязва за първи път през 1903 г., като празник на единствения тогава в Княжество България университет - Висшето училище, след решение на Академичния съвет от 30 ноември 1902 година. 

Стара пощенска картичка със студенти и „гаудеамус“, източник Wikipedia.org

Счита се, че студентския химн Gaudeamus igitur е използван още през 13 век и авторите му са неизвестни. Съвременният текст е написан от скитащия немски поет К. В. Киндлебен през 1781 г., а за мелодия е използвана по-рано създадена (1717) песен от Я. Г. Гюнтер.

И до днес той звучи при особено тържествени събития в университетите и висшите училища - при откриването и закриването на учебната година, при завършването на випуск, при награждаването на студенти и преподаватели.

ЧЕСТИТ 8 ДЕКЕМВРИ!


 Международен студентски химн (Gaudeamus Igitur)

 Нека да се веселим,
 Докато сме млади!
 След веселата младост,
 След досадната старост,
 Не ще ни има на земята. 

 Къде са, които бяха
 Преди нас на света?
 Отидете на небето,
 Слезнете в ада,
 Къде ли не – вече не бяха. 

 Нашият живот е кратък,
 Скоро ще свърши;
 Идва смъртта бързо.
 Грабва ни жестоко,
 Никого не ще да пощади. 

 Да живее академията,
 Да живеят професорите,
 Да живее всеки студент,
 Да живеят всички студенти,
 Винаги да бъдат весели! 

 Да живеят всички момичета,
 Стройни и красиви!
 Да живеят и госпожите,
 Нежни и любими,
 Добри и трудолюбиви! 

 Да живее и държавата,
 И който я управлява!
 Да живее нашето общество
 И меценатската обич,
 Която ни покровителствува! 

 Да изчезне тъгата,
 Да изчезнат страданията,
 Да изчезне дяволът,
 Всеки враг студентски
 И злоезичниците

 Gaudeamus Igitur 

 Gaudeamus igitur,
 Iuvenes dum sumus;
 Post iucundam iuventutem,
 Post molestam senectutem
 Nos habebit humus,
 Nos habebit humus.

 Ubi sunt, qui ante nos
 In mundo fuere?
 Vadite ad superos,
 Transite ad inferos,
 Ubi iam fuere,
 Ubi iam fuere.

 Vita nostra brevis est,
 Brevi finietur;
 Venit mors velociter,
 Rapit nos atrociter;
 Nemini parcetur,
 Nemini parcetur.

 Vivat academia,
 Vivant professores,
 Vivat membrum quod libet,
 Vivant membra quae libet;
 Semper sint in flore,
 Semper sint in flore.

 Vivat et respublica
 Et qui illam regit,
 Vivat nostra civitas,
 Maecenatum caritas,
 Quae nos hic protegit.

 Vivant omnes virgines,
 Faciles, formosae,
 Vivant et mulieres,
 Tenerae, amabiles,
 Bonae, laboriosae.

 Pereat tristitia,
 Pereant osores,
 Pereat diabolus
 Quivis antiburschius,
 Atque irrisores.