Излезе от печат първият брой на вестник "Додо Култура".
Изданието е месечно, а за неговото списване се грижи екипът на Додо Академия, с помощта на всички деца, имащи интереси в областта на журналистиката.

Вестникът е резултат от нашия медиен проект "Додо - Електронен вестник", който има за цел да покаже на децата първите стъпки в тази област как: 

  • да представят по интересен начин актуална информация;
  • да задават въпроси;
  • да провеждат интервю;
  • да пишат статии;
  • да подбират подходящи снимки;
  • да се справят с графичните техники и оформянето на печатното издание.

Изглеждаше сложна задача...

В процеса на подготовка, децата разбраха, че за да бъдеш журналист е важно да си любознателен и да имаш богат езиков речник. Но на първо място - трябва да познаваш и владееш добре българския език! Това пък ги насочи към четенето на книги.

Вестник "Додо Култура" е не само за деца, а и за възрастни. А темите са всеобхватни - от детската игра, науката и изкуството, до екологичната култура и здравословното хранене.

Искате да бъдете автор в "Додо Култура"?

Всеки, без значение от възрастта, може да напише интересна статия на свободна актуална тема. Единствено условие е тя да бъде авторска и да е интересна за деца или пък полезна за родители.


Вашите авторски предложения можете да изпращате на адрес: dodo.academy@powwow.bg

Вестник "Додо Култура" можете да намерите в Додо Академия, Cybar или библиотеката на Powwow Club или да прочетете online.